Martyna Fyda

notariusz

Prowadzę kancelarię notarialną w samym centrum Warszawy. Pomagam przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym. Specjalizuję się w tematyce aktu notarialnego...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Najem okazjonalny

Martyna Fyda29 czerwca 2020Komentarze (0)

Często w programach telewizyjnych śledzisz losy właścicieli mieszkań, którzy przez kilka lat nie mogą pozbyć się niechcianych lokatorów. Jeśli trafisz na nieuczciwego najemcę, który nie płaci i nie ma zamiaru się wyprowadzić, czeka cię długa batalia, aby odzyskać mieszkanie.

Najem okazjonalny notariusz - mieszkanie

Najgorsze jest jednak to, że w tym czasie nie tylko musisz płacić wszystkie rachunki za mieszkanie, ale również nie możesz nękać lokatora, czy wejść siłą do mieszkania i na własną rękę go usunąć. 

Najem okazjonalny – umowa

Uważam, że powinieneś rozważyć zawarcie umowy najmu okazjonalnego, o ile nie prowadzisz działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta maksymalnie na 10 lat. A fakt jej zawarcia należy zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu.

Dzięki powyższej umowie możesz łatwiej pozbyć się uciążliwego lokatora wnosząc do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, dołączonemu do umowy najmu okazjonalnego aktowi notarialnemu, w którym lokator dobrowolnie poddał się egzekucji.

Do wniosku załączasz dodatkowo: żądanie opróżnienia lokalu, dowód jego doręczenia najemcy, dokument potwierdzający przysługujący ci tytuł prawny do lokalu (na przykład: akt notarialny, czy odpis księgi wieczystej). A także potwierdzenie zgłoszenia umowy do naczelnika urzędu skarbowego.

Jeśli ta procedura zostanie dopełniona, zastępuje ona konieczność wszczynania sprawy o eksmisję lokatora.

Najem okazjonalny likwiduje również okres ochronny uniemożliwiający eksmisję lokatora, który trwa od 1 listopada do 31 marca. Możliwe jest również zastosowanie eksmisji w stosunku do kobiet w ciąży czy małoletnich.

Umowa najmu okazjonalnego
– załączniki

Aby móc skorzystać z przepisów dotyczących najmu okazjonalnego, umowa, którą zawrzesz z najemcą musi zawierać dodatkowo 3 załączniki: 

  1. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu,
  2. wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu [pobierz wzór załącznika]
  3. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w ww. oświadczeniu [pobierz wzór załącznika].

Sprawa komplikuje się, kiedy najemca utracił tytuł prawny do zamieszkiwania we wskazanym w oświadczeniu lokalu. Zgodnie z przepisami, jeśli w ciągu 21 dni najemca nie wskaże nowego lokalu, masz prawo wypowiedzieć umowę. W takim przypadku, jeśli dojdzie do postępowania egzekucyjnego, komornik usunie lokatora do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, gdyż prawo do tymczasowego pomieszczenia od gminy nie będzie mu przysługiwać.

Najem okazjonalny – notariusz

Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie oświadczenia najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu, wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Celem najmu okazjonalnego jest zapewnienie większej ilości praw właścicielom lokali, także rozważ powyższą umowę, jeśli zamierzasz wynająć lokal na cele mieszkaniowe. 

***

Kupujesz mieszkanie? Zobacz jakie opłaty czekają Cię u notariusza >>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 663 813 033e-mail: fyda@notariusze.waw.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Notarialna Martyna Fyda Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Martyna Fyda z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem fyda@notariusze.waw.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: