Martyna Fyda

notariusz

Prowadzę kancelarię notarialną w samym centrum Warszawy. Pomagam przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym. Specjalizuję się w tematyce aktu notarialnego...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zastanawiasz się, jak zabezpieczyć własne interesy, w sytuacji gdy współmałżonek prowadzi działalność gospodarczą i zachęca Was do podpisania umowy rozdzielności majątkowej (intercyzy).

Tłumaczy, że dzięki umowie majątkowej małżeńskiej będzie mógł sprawniej załatwiać interesy, a również przy okazji zabezpiecza Wasz majątek, gdyż tylko ze swojego majątku będzie odpowiadał za ewentualne zobowiązania.

Jednakże zapomina dodać, że w przypadku rozpadu małżeństwa przez rozwód, wszystko co zgromadził w trakcie trwania małżeństwa należy wyłącznie do niego.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków - kobieta po rozwodzie

Ustrój ten ma wielu zwolenników, jednakże tylko z pozoru jest egalitarny, a w istocie upośledza żonę w okresie macierzyństwa, a później i tego małżonka, który bardziej zajmuje się wychowaniem dzieci.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Pewnym remedium na niedoskonałość ustroju zwykłej rozdzielności stanowi rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków (wzrostu wartości majątku małżonka po zawarciu umowy majątkowej).

Każdy z Was samodzielnie zarządza swoim majątkiem i ponosi odpowiedzialność za zobowiązania wyłącznie własnym majątkiem, jednakże z tą dużą różnicą, że po ustaniu rozdzielności majątkowej na przykład w związku z rozpadem małżeństwa przez rozwód, małżonek którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka może żądać wyrównania dorobku przez zapłatę lub wyrównanie prawa.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków stanowi podstawowy ustawowy ustrój majątkowy u naszych zachodnich sąsiadów.

Jak oblicza się wartość dorobków

Musisz wiedzieć, że ustrój rozdzielności z wyrównaniem dorobków występuje w dwóch odmianach: pierwsza przyjmuje ustawową metodę obliczania wartości dorobków, a druga jej obliczanie na zasadach umownych.

W ustawowym modelu – przy obliczaniu dorobków pomija się między innymi przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem umowy majątkowej, nabyte przez dziedziczenie lub darowiznę oraz przedmioty nabyte w zamian za nie, natomiast dolicza się wartość darowizn dokonanych przez jednego z małżonków (z wyłączeniem darowizn na rzecz dzieci oraz drobnych zwyczajowo przyjętych na rzecz innych osób), usług świadczonych osobiście przez jednego 
z małżonków na rzecz majątku drugiego małżonka, nakładów i wydatków na majątek jednego małżonka z majątku drugiego małżonka.

W umownym modelu – przy obliczaniu dorobków można wprowadzić prosty mechanizm zaliczania wartości wszystkich składników obu majątków odrębnych.

Bierze się zatem pod uwagę globalny wzrost wartości każdego z majątków, liczonego jako całość. Można również bazować na metodzie ustawowej, dodając lub odejmując niektóre składniki majątków odrębnych, np.: nieruchomości, lokaty, prawa udziałowe.

Rzadko małżonkowie w mojej kancelarii decydują się na podpisanie takiej umowy, często nawet nie wiedzą, że mają taką możliwość.

Uważam, że warto przemyśleć takie rozwiązanie, zwłaszcza jeśli współmałżonek prowadzi działalność gospodarczą.

Koszt umowy majątkowej małżeńskiej z wyrównaniem dorobków jest identyczny jak koszty zwykłej umowy majątkowej małżeńskiej, a naprawdę jest dużo bardziej korzystny dla małżonka, który ma większą pieczę nad domem i wychowaniem dzieci.

***

Czytaj też:

Najem krótkoterminowy – umowa
Kupujesz mieszkanie? Zobacz ile zapłacisz u notariusza

Zdjęcie: Jen Theodore on Unsplash

Umowa użyczenia samochodu

Martyna Fyda19 września 2020Komentarze (0)

Abonament mieszkańca uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego możesz otrzymać, jeśli jesteś zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego oraz jesteś właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem samochodu.

 

Umowa użyczenia samochodu

Jeśli nie jesteś właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, do wniosku o wydanie abonamentu możesz dołączyć UMOWĘ UŻYCZENIA zawartą w formie AKTU NOTARIALNEGO, na podstawie której będziesz mógł bezpłatnie używać samochód przez czas użyczenia.

Umowa może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Umowa wygasa po czasie wskazanym w umowie lub – w przypadku umowy na czas nieoznaczony – gdy uczyniłeś z samochodu użytek odpowiadający umowie lub gdy upłynął czas, w którym mogłeś ten użytek uczynić. W innych wypadkach, aby nastąpił zwrot rzeczy użyczającemu, niezbędne jest wypowiedzenie umowy, a termin i warunki wypowiedzenia powinna określać umowa.

Zwykłe koszty utrzymania samochodu na czas trwania umowy są po Twojej stronie. Jesteś także odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie samochodu – czy to w przypadku wykorzystania go w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem, czy to z powodu powierzenia rzeczy osobie trzeciej. Czyli właściciel nie może domagać się od Ciebie zwrotu wartości auta, jeśli zostanie Ci ono skradzione, chyba że nie dopilnowałeś go – np. nie zamknąłeś samochodu.

Jeśli przekroczysz dozwoloną prędkość i właściciel pojazdu otrzyma mandat, to umowa będzie potwierdzeniem tego, że w tym czasie Ty korzystałeś z samochodu, a nie jego właściciel.

Doradca podatkowy Marcin Dzikowski (podatkidzikowski.pl) przypomina jednak, że umowa użyczenia samochodu jest traktowana jako przychód po stronie biorącego, to znaczy, że podlegasz obowiązkowi podatkowemu i jesteś zobowiązany do jego wykazania i rozliczenia w deklaracji podatkowej.

Należy przy tym wziąć pod uwagę kwoty należne za wynajem samochodu tej samej marki, modelu, o podobnym standardzie wyposażenia, stopniu zużycia, z uwzględnieniem czasu trwania i miejsca udostępnienia. Jednakże, jeśli bierzesz w użyczenie samochód od osób zaliczanych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, jesteś zwolniony od podatku dochodowego.

Użyczenie auta nie zwalnia jego właściciela z konieczności wykupienia ubezpieczenia OC, ponieważ OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla każdego posiadacza pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski. Z wiedzy jaką posiadam, podpisując polisę ubezpieczeniową właściciel samochodu powinien zaznaczyć, że auto będzie użyczone co powoduje, że składka za ubezpieczenie może być wyższa uwzględniając użyczenie, a szkoda powstała z OC będzie przypisana właścicielowi pojazdu, a w pewnych sytuacja również kierującemu.

Mam nadzieję, że w tym krótkim artykule przedstawiłam odpowiedzi na wszelkie pytania, jakie zgłaszacie do mnie w trakcie czynności notarialnych związanym z umową użytkowania samochodu. Tak częstych ostatnio, z uwagi wprowadzenia w Dzielnicy Wola w Warszawie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

***

Przeczytaj też:

Najem okazjonalny

Koszt aktu notarialnego

Foto: Arno Smit on Unsplash

Najem okazjonalny

Martyna Fyda29 czerwca 2020Komentarze (0)

Często w programach telewizyjnych śledzisz losy właścicieli mieszkań, którzy przez kilka lat nie mogą pozbyć się niechcianych lokatorów. Jeśli trafisz na nieuczciwego najemcę, który nie płaci i nie ma zamiaru się wyprowadzić, czeka cię długa batalia, aby odzyskać mieszkanie.

Najem okazjonalny notariusz - mieszkanie

Najgorsze jest jednak to, że w tym czasie nie tylko musisz płacić wszystkie rachunki za mieszkanie, ale również nie możesz nękać lokatora, czy wejść siłą do mieszkania i na własną rękę go usunąć. 

Najem okazjonalny – umowa

Uważam, że powinieneś rozważyć zawarcie umowy najmu okazjonalnego, o ile nie prowadzisz działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta maksymalnie na 10 lat. A fakt jej zawarcia należy zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu.

Dzięki powyższej umowie możesz łatwiej pozbyć się uciążliwego lokatora wnosząc do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, dołączonemu do umowy najmu okazjonalnego aktowi notarialnemu, w którym lokator dobrowolnie poddał się egzekucji.

Do wniosku załączasz dodatkowo: żądanie opróżnienia lokalu, dowód jego doręczenia najemcy, dokument potwierdzający przysługujący ci tytuł prawny do lokalu (na przykład: akt notarialny, czy odpis księgi wieczystej). A także potwierdzenie zgłoszenia umowy do naczelnika urzędu skarbowego.

Jeśli ta procedura zostanie dopełniona, zastępuje ona konieczność wszczynania sprawy o eksmisję lokatora.

Najem okazjonalny likwiduje również okres ochronny uniemożliwiający eksmisję lokatora, który trwa od 1 listopada do 31 marca. Możliwe jest również zastosowanie eksmisji w stosunku do kobiet w ciąży czy małoletnich.

Umowa najmu okazjonalnego
– załączniki

Aby móc skorzystać z przepisów dotyczących najmu okazjonalnego, umowa, którą zawrzesz z najemcą musi zawierać dodatkowo 3 załączniki: 

  1. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu,
  2. wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu [pobierz wzór załącznika]
  3. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w ww. oświadczeniu [pobierz wzór załącznika].

Sprawa komplikuje się, kiedy najemca utracił tytuł prawny do zamieszkiwania we wskazanym w oświadczeniu lokalu. Zgodnie z przepisami, jeśli w ciągu 21 dni najemca nie wskaże nowego lokalu, masz prawo wypowiedzieć umowę. W takim przypadku, jeśli dojdzie do postępowania egzekucyjnego, komornik usunie lokatora do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, gdyż prawo do tymczasowego pomieszczenia od gminy nie będzie mu przysługiwać.

Najem okazjonalny – notariusz

Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie oświadczenia najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu, wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Celem najmu okazjonalnego jest zapewnienie większej ilości praw właścicielom lokali, także rozważ powyższą umowę, jeśli zamierzasz wynająć lokal na cele mieszkaniowe. 

***

Kupujesz mieszkanie? Zobacz jakie opłaty czekają Cię u notariusza >>

Jeśli czeka Cię wizyta u notariusza, bo na przykład kupiłeś swoje M4, to z pewnością zastanawiasz się, ile to Cię będzie kosztowało. A więc ile wynosi wynagrodzenie notariusza związane z zakupem mieszkania.

Przygotowałam zatem dla Ciebie zestawienie wszystkich opłat związanych z zakupem mieszkania. Nie tylko tych notarialnych, ale także sądowych i w urzędzie skarbowym.

Oto one:

PCC

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Co więcej, notariusz jest obowiązany uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku przez podatnika.

Notariusz pobierze od strony kupującej podatek od czynności cywilnoprawnych w stawce 2 % wartości sprzedawanej nieruchomości na rynku wtórnym, który następnie wpłaci do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym, strona kupująca się zwolniona z zapłaty tego podatku.

W przypadku posiłkowania się przy zakupie mieszkania środkami uzyskanymi z kredytu, notariusz może dodatkowo pobrać podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 19 zł, który następnie wpłaci do właściwego urzędu skarbowego.

OPŁATA SĄDOWA

Notariusz pobiera opłaty sądowe za wnioski składane do Sądu z zakresu prawa o księgach wieczystych, których wysokość jest ustalona w art. 42 do art. 48 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Pobrane opłaty sądowe są następnie przez notariusza wpłacane na konkretne rachunku bankowe poszczególnych sądów.

Opłata sądowa za wpisanie nowych właścicieli do księgi wieczystej wynosi 200 zł. Opłata sądowa za wpisanie hipoteki do księgi wieczystej również wynosi 200 zł. Niestety czasami banki wymagają od kredytobiorców dodatkowych wpisów do ksiąg wieczystych, czasem wykreślane są wpisy już nieaktualne. Koszty takich dodatkowych opłat sądowych również mieszczą się w widełkach od 100 zł do 200 zł.

WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA

Za sporządzenie umowy sprzedaży mieszkania notariusz pobiera wynagrodzenie określone  w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Maksymalna stawka wynagrodzenia jest zależna od wartości przedmiotu czynności. W powołanym powyżej rozporządzeniu jest wskazany sposób obliczania wartości wynagrodzenia przez notariuszy. 

Dla przykładu, w przypadku gdy wartość mieszkania wynosi więcej niż 60 tyś zł a mniej niż 1 mln zł, to wynagrodzenie notariusza oblicza się według następnego rachunku: 

 

1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000,00 zł
———————————————————————-
2

Za ustanowienie hipoteki notariusz pobiera dodatkowe wynagrodzenie liczone od wartości hipoteki (a nie od wartości kredytu, którego spłatę ma zabezpieczyć), które oblicza się według następującego rachunku:

 

1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000,00 zł
———————————————————————
4

Za sporządzenie umowy sprzedaży udziału w lokalu niemieszkalnym-garażu objętym odrębną księgą wieczystą notariusz pobiera wynagrodzenie, które oblicza się według następnego rachunku, w przypadku gdy wartość przedmiotu czynności mieści się w przedziale od 10 tyś zł do 30 tyś zł.

310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000,00 zł

Zawsze notariusz pobiera wynagrodzenie za sporządzenie wypisów i odpisów aktu notarialnego, które wręcza stronom umowy, jak również przesyła do Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta i Gminy, Starostwa, czy Sądu, a w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców również do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wysokość tego wynagrodzenia zależy od ilości stron umowy, a za każdą stronę, która obejmuje tekst nie mniejszy niż 25 wierszy pobiera wynagrodzenie w wysokości 7,38 zł. Średni koszt wypisów i odpisów wynosi od 300 zł do 369 zł (wyższe są te opłaty w przypadku zakupu mieszkania na rynku pierwotnym).

Notariusz pobiera również wynagrodzenie w wysokości 246 zł za złożenie do Sądu wniosku w systemie teleinformatycznym o zmianę informacji w księgach wieczystych.

Podsumowując, notariusz nie tylko pobiera wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej, ale również pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych i opłatę sądową.

***

Przeczytaj także ile zapłacisz za testament, intercyzę i pełnomocnictwo. 

Każdy, kto planuje sporządzić testament, intercyzę czy pełnomocnictwo, zastanawia się ile pieniędzy będzie musiał zostawić u notariusza. Odetchnijcie spokojnie.

Odpowiedź brzmi – niewiele 😉

Koszt powyższych czynności jest ściśle określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Ile zapłacisz za testament

Koszt podpisania testamentu

… u notariusza wynosi od 50 zł netto do 200 zł netto.

A dzięki sporządzeniu testamentu w formie aktu notarialnego mamy pewność, że w przypadku naszej śmierci, dotychczas zgromadzony majątek trafi w dobre ręce, a osoby które uporczywie nie dopełniały względem nas obowiązków rodzinnych mogą zostać wydziedziczone.

Koszt sporządzenia intercyzy

… wynosi 400 zł netto. Jej zaletą jest możliwość samodzielnego podejmowania decyzji finansowych i dysponowania własnym majątkiem.

Decydują się na nią również osoby, które prowadzą własną firmę lub myślą o jej założeniu.W tym wypadku intercyza staje się rodzajem zabezpieczenia części majątku, a tym samym dobrobytu rodziny, przed ewentualnymi skutkami błędnych decyzji jednego ze współmałżonków.

Konsekwencje finansowe długów, bankructwa lub ogłoszenia upadłości będzie on musiał ponosić sam 
z majątku osobistego lub tego, którym dysponuje jego przedsiębiorstwo.

Należności nie zostaną pobrane z konta drugiego małżonka i w ten sposób część majątku rodziny nie przepadnie. 
A podczas rozwodu i podziału majątku intercyza pozwala uniknąć kwestii spornych.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny sporządzić pełnomocnictwo ogólne czy szczególne dla osoby zaufanej. Dokument może się przydać, gdy niespodziewanie zaniemożemy załatwiania naszych spraw. Koszt 100 zł netto.

A co jak zmienisz zdanie?

Możemy odwołać testament, czy pełnomocnictwo, a intercyzę rozwiązać i wrócić do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Czy jednak nie warto mieć pewnych spraw uregulowanych „w razie czego”, tym bardziej, że koszty sporządzenia tych czynności są naprawdę niewielkie ?